• Google ngừng hỗ trợ “Gửi URL công khai cho chỉ mục tìm kiếm”

    Google đã công bố rằng họ đã ngừng cung cấp chức năng “Gửi URL công khai cho chỉ mục tìm kiếm”. Đường dẫn “http://www.google.com/addurl” vẫn được liệt kê trong tài liệu, tuy nhiên nó chuyển hướng đến trang đăng nhập Google Search Console. Quản trị viên web của Google cho biết, “Chúng tôi đã phải […]
  • Google cung cấp “Phản hồi” về Đề xuất tự động hoàn thành

    Tính năng nổi tiếng của Google “Đề xuất tự động hoàn thành” là một công cụ hiệu quả để tìm giải pháp tối ưu nhất mà bạn đang tìm kiếm. Tuy nhiên, “Đề xuất tự động hoàn thành” đã có mặt trước Google, nhưng không thể trở nên phổ biến đến khi Google trở thành […]
  • Google Suggest và các ảnh hưởng đến SEO

    Tuy Google Suggest không bị ảnh hưởng trực tiếp thông qua tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), người tiếp thị nên lưu ý rằng chức năng này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của một thương hiệu hoặc cá nhân. Có nhiều trường hợp trong đó thương hiệu có thể nhanh chóng […]