Thứ hai, 27/08/2018 Tin tức

Tuy Google Suggest không bị ảnh hưởng trực tiếp thông qua tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), người tiếp thị nên lưu ý rằng chức năng này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của một thương hiệu hoặc cá nhân. Có nhiều trường hợp trong đó thương hiệu có thể nhanh chóng nhận được đề xuất của Google Suggest với ý nghĩa tiêu cực sau một vụ bê bối lớn. Ví dụ, khi tìm kiếm với từ khóa “Lazada”, Google sẽ đưa ra một đề xuất “Lazada l.. đảo”. Trong trường hợp này, SEO phải nhằm mục đích đại diện cho thương hiệu, sản phẩm hoặc công ty bị ảnh hưởng có thông điệp tích cực cho khách hàng như một phần rất quan trọng của việc quảng bá.

Trong trường hợp tốt nhất, điều này dẫn đến thay đổi truy vấn tìm kiếm và các bổ sung phủ định dần dần bị Google xóa khỏi danh sách Đề xuất của Google. Tất nhiên, danh tiếng tích cực cũng có thể được tăng cường thông qua Google Suggest.

Đối với các đơn vị liên kết nhắm mục tiêu các yêu cầu tìm kiếm bằng cách nhập “từ khóa + thương hiệu”, tính năng đề xuất có thể có tác động tích cực. Những quản trị viên web này có thể tối ưu hóa trang web của họ với các kết hợp “thương hiệu + đề xuất” và hy vọng tăng lượt truy cập.

Đối với quản trị viên web, Google Suggest có thể là một công cụ từ khóa hữu ích, như Google Adwords. Nó có thể giúp các quản trị web tìm kiếm hoặc nghiên cứu những từ khóa nào họ nên tối ưu hóa trang web của họ. Các trang web có thể được tối ưu hóa liên quan đến các kết hợp tìm kiếm thường được đề xuất, để đạt được thứ hạng cao hơn cho các kết hợp này.