Thứ ba, 28/08/2018 Tin tức

Google đã công bố rằng họ đã ngừng cung cấp chức năng “Gửi URL công khai cho chỉ mục tìm kiếm”. Đường dẫn “http://www.google.com/addurl” vẫn được liệt kê trong tài liệu, tuy nhiên nó chuyển hướng đến trang đăng nhập Google Search Console.

Quản trị viên web của Google cho biết, “Chúng tôi đã phải bỏ tính năng gửi công khai.” Công ty không cho biết tại sao cần phải ngưng nó. Có thể nó liên quan đến vấn đề spam hoặc lạm dụng. Google cho biết thêm : “… nhưng chúng tôi tiếp tục hoan nghênh các url mà bạn gửi bằng cách sử dụng công cụ ‘Gửi sơ đồ trang web’ hoặc công cụ ‘Tìm nạp như Google’ trong Search Console”.

Google đã cập nhật công cụ “submit content” lần cuối vào năm 2012, khi công cụ này được chuyển sang URL công cụ quản trị trang web của Google cổ điển.

Google cho biết quản trị viên web chỉ nên gửi nội dung thông qua công cụ “Tìm nạp như Google” của Search Console hoặc thông qua “Sơ đồ trang web”.

Ps: Một vài giờ sau khi công bố thông tin này, biểu mẫu URL công khai đã bị gỡ xuống. Đây là những gì bạn có thể thấy nó như bây giờ:

Google ngừng hỗ trợ “Gửi URL công khai cho chỉ mục tìm kiếm”

Google ngừng hỗ trợ “Gửi URL công khai cho chỉ mục tìm kiếm”